qSp – Quality System Provider as er nå fusjonert inn i moder selskapet Input as.

Alle rettigheter og plikter er overtatt av Input as

Varemerket qSp vil opprettholdes, sammen med produktnavnene.