Visma Rubicon og Crystal Report

Bruker du fremdeles Visma Rubicon og har faktura utskrifter med bruk av Crystal Report, så kan du få hjelp her. Trenger du noen enkle endringer eller har byttet logo – ta kontakt for pris. Her er det også mulig å laste ned Crystal4Rubicon.msi

Read more
qspDDE

Bruker du Visma Global? Ønsker du bedre kontroll over regnskapet? Bruker du Excel? Husker du DDE-server for Rubicon? Nå kan du få det samme for Visma Global. Ta kontakt for tilbud.

Read more
qSp – Quality System Provider

qSp – Quality System Provider as er nå fusjonert inn i moder selskapet Input as. Alle rettigheter og plikter er overtatt av Input as Varemerket qSp vil opprettholdes, sammen med produktnavnene.

Read more