Input as ble etablert i 1986 som konsulent selskap innen software.
Fra 1989-1997 ble virksomheten utvidet til drift av barnehave.
I perioden 1997-2007 ble det drevet med konsulentvirksomhet innen eiendomsbransjen.
Fra 1997 har vi drevet med forretningsførsel for bygårder i sentrum.
I 2008 er konsulentvirksomheten innen software intensivert.
I 2008 er coachingvirksomheten intensivert
I 2010 har Anette eget kontor for coachingvirksomheten på Høvik
I 2011 er det egen webside for Coaching på www.inputcoaching.no, rettet mot privatmarkedet.
I 2012 er foreldrecoachen.no etablert, rettet mot alle ansatte i næringslivet, som er foreldre.